Правоосвітня та правовиховна робота

       Педагогічний колектив училища постійно працює над вдосконаленням виховної системи, в якій чільне місце займає правоосвітня та правовиховна робота. Правове виховання в загальній системі вирішує тільки йому властиві завдання: формування правової свідомості та культури учнів. І ефективність роботи залежить від планомірності, систематичності, послідовності, результативності. Тому правоосвітня та правовиховна робота в Професійно-технічному училищі №31 м. Полтава проводиться згідно Перспективного плану роботи навчального закладу на 2022 – 2023 навчальний рік, Планів роботи училища на кожен місяць, тощо.

       Під час проведення правового виховання педагогічний колектив училища виходить з таких основних критеріїв:

 • правова освіта повинна охоплювати широкі верстви населення – учнів, батьків, педагогічних працівників;

 • правова освіта повинна забезпечувати зростання самосвідомості учнів, розуміння ними суворого дотримання положень Конституції і законів України;

 • розуміння учнями єдності прав і обов’язків і їх виконання в реальному житті;

 • навчальний заклад прагне підготувати учня до реального життя, вміння користуватися правовими знаннями, набутими в училищі;

 • пропаганда основних принципів Загальної декларації прав людини, Декларації і Конвенції прав дитини;

 • прагнення домогтися формування громадянської позиції кожного учня на основі загальнолюдських цінностей: свободи переконань, думок, володіння та користування власністю;

 • вміння учнів протистояти злочинам і правопорушенням у суспільстві.

        Основні проблеми, з якими мають справу педагоги училища, здійснюючи правовиховну та правоосвітню роботу:

 • розв’язання складних професійно-педагогічних проблем з формування правосвідомості учнів ЗП(ПТО);

 • збільшення кількості учнів, які вживають алкоголь та наркотики;

 • збільшення кількості учнів, які належать до так званих «груп ризику»;

 • необхідність посиленої індивідуальної роботи з учнями, які входять до «групи ризику»;

 • пошук нових форм і методів впливу на формування у підлітків правильних потреб та інтересів, підвищення їх правосвідомості;

 • потреба в новій, більш ефективній системі реагування на правопорушення та запобігання злочинності серед неповнолітніх;

 • підготовка учнів до вирішення проблем сьогодення і тих, з якими їм доведеться зустрітися після закінчення училища.

       Структура правової освіти та правового виховання

       В училищі сформувалася система правоосвітньої та правовиховної роботи, до складу якої входять індивідуальні та колективні форми роботи, що взаємодіють і доповнюють одна одну.

       Формування правової свідомості учнів училища здійснюють:

 • директор училища;

 • заступники директора з навчально-виробничої та навчально-виховної роботи;

 • бібліотекар;

 • класні керівники, майстри виробничого навчання;

 • вихователі гуртожитку;

 • практичний психолог.

Проблеми правового виховання обговорюються на:

 • нарадах при директорові;

 • педагогічних радах училища;

 • засіданнях методичної комісії з виховної роботи та суспільних дисциплін;

 • засіданнях ради профілактики правопорушень, бездоглядності та злочинності серед учнів;

 • інструктивно-методичних нарадах;

 • батьківських зборах.

      Зміст та форми правової освіти та правового виховання

Система правового виховання у навчальному закладі включає правоосвітню роботу та роботу по попередженню правопорушень.

    Складові правоосвітньої роботи:

 • правова освіта в навчальній діяльності;

 • правовиховна та правоосвітня робота в позаурочний час.

     Правоосвітня робота здійснюється під час уроків та в позаурочний час і охоплює як учнів, так і їхніх батьків, а також педагогічних працівників. Постійно функціонує тематична виставка правової літератури в бібліотеці училища.