Документи для вступу

Вступники подають до приймальної комісії особисто:

заяву про вступ до училища, вказуючи обрану професію, форму здобуття освіти, місце проживання;

документ про освіту: свідоцтво про базову загальну середню освіту (для вступників на основі базової загальної середньої освіти (9 кл) – оригінал та копію; свідоцтво (атестат) про повну загальну середню освіту (для вступників на основі повної загальної середньої освіти (11 кл) – оригінал, при умові вступу на денну форму навчання за регіональним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;

медичну довідку за формою 086/о, з лікарським висновком навчатися за обраною професією (“Придатна до навчання за професією “________________”), установленою чинним законодавством та 063/о (карта щеплень) та їх ксерокопії (2 шт.);

довідка на фізкультуру (основна, спеціальна чи підготовча група);

6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

копію ідентифікаційного коду (3 шт.);

копію паспорта (3 шт.);

завірені копії документів, що дають право на пільги до вступу в училище;

характеристику зі школи;

довідка про склад сім’ї та місце проживання.

Вступники пред’являють особисто документ, що підтверджує громадянство та документ, що посвідчує особу чи її спеціальний статус, а особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту та подали відповідну заяву про визнання її біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, надають довідку про звернення за захистом в Україні.

Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

Для оформлення вступних документів необхідні наступні канцтовари:

папку із зав’язками;

файли для документів;

зошити в клітинку (2 шт. по 18 арк. в клітинку);

конверти (1 шт.) з марками по Україні;

50 листів формату А4.