Освітній процес

Законодавством про освіту визначено, що «освітній процес – система науково-методичних і педагогічних заходів, спрямованих на розвиток особистості, шляхом формування та застосування її компетентностей» (Ст. 1. Закону України «Про освіту»).

Отже, з урахуванням наявних норм законодавства про освіту, освітній процес у сучасному закладі професійної (професійно-технічної) освіти:

  • забезпечує єдність навчання, виховання і розвитку учня;
  • реалізується відповідно до освітньої програми, розробленої й затвердженої закладом освіти на основі державних стандартів, яка обов’язково передбачає освітні компоненти для вільного вибору учня;
  • здійснюється як одночасна співдіяльність і постійна взаємодія учня (навчальна діяльність) і вчителя (педагогічна діяльність) у формах, за допомогою методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;
  • передбачає повне виконання закладом освіти відповідної освітньої програми та досягнення учнем визначених нею результатів навчання (компетентностей) як особистісних якостей, які підлягають ідентифікації, вимірюванню та оцінюванню та які учень здатен продемонструвати після завершення освітньої програми та окремих її компонентів у встановленому порядку та у визначені терміни.

Учасники освітнього процесу:

  • Адміністрація закладу освіти.
  • Педагогічні працівники.
  • Учні.
  • Працівники.
  • Батьки та громадськість.

Мовою освітнього процесу в закладі є державна мова – українська (відповідно до ст. 7 Закону України «Про освіту»)