Методична робота

Методична  робота  в  навчальному  закладі  направлена  на  виконання  таких  завдань:

  • поглиблення   змісту  професійної  освіти  шляхом упровадження інноваційних технологій;
  • підвищення методичного, теоретичного та професійного рівня  підготовки  педагогічних  працівників  шляхом  організації   роботи  Школи  молодого  педагога, Школи  передового  досвіду, методичних   комісій, творчих  груп, проведення  методичних  тижнів  та ін.;
  • підвищення  рівня  позаурочної  роботи з професії;
  • підвищення іміджу  навчального закладу.

Шляхи  реалізації  єдиної  методичної  проблеми  є  такими:

  • оновлення змісту  професійно-технічної  освіти за  рахунок  упровадження  інноваційних  технологій;
  • інформаційне забезпечення;
  • підвищення  рівня  кваліфікації та  вдосконалення  фахової  майстерності  педагогів;
  • зміцнення  матеріально-технічної  бази  навчального  закладу.